//

The list of “Civilized place of business - 2015”

Thursday - 26/11/2015 22:54

SHOPS
No. TRADE NAME ADDRESS CLASSIFIED
1 YALY I 47 NGUYỄN THÁI HỌC ST. CLASS I
2 BEBE TAILOR 09 HOÀNG DIỆU ST. CLASS I
3 YALY SERVICE TOURIST COMMERCE AND FASHION JOINT STOCK COMPANY 358 NGUYỄN DUY HIỆU ST. CLASS I
4 HANDICRAFT TAN PHU GIAO - TAN PHU GIAO CO.LTD 145 TRẦN PHÚ ST. CLASS II
5 PAPILLON NOIR 76 TRẦN PHÚ ST. CLASS II
6 YALY II 47 TRẦN PHÚ ST. CLASS II
7  ART HAND EMBROIDERED PICTURE 111 TRẦN PHÚ ST. CLASS II
8 ÂU LẠC WOOD ART 152 TRẦN PHÚ ST. CLASS III
9 B’LAN SHOP 23 TRẦN PHÚ ST. CLASS III
10  GINKGO T-SHIRTS 03 NGUYỄN THÁI HỌC ST. CLASS III
11  GINKGO T-SHIRTS 59 LÊ LỢI ST. CLASS III
12  VIET MADE  164 TRẦN PHÚ ST. CLASS III
13 THE GALAXY CLOTH SHOP 37  TRẦN PHÚ ST. STANDARD
14 HUONG XUAN CLOTH SHOP 08 LÊ LỢI ST. STANDARD
15 PHAN KIM CHI ART GALLERY 37 LÊ LỢI ST. STANDARD
16 TƯỜNG TAILOR   67 TRẦN HƯNG ĐẠO ST. STANDARD
17 LEATHER SUEDE 85 TRẦN PHÚ ST. STANDARD
18 SHOP THU LINH 40 TRẦN PHÚ ST. STANDARD
19 SOUL OF THE SEA 64 LÊ LỢI ST. STANDARD
20 BLUE EYE TAILOR 48 NGUYỄN THÁI HỌC ST. STANDARD
21 THANH TU CLOTH SHOP  16 LÊ LỢI ST. STANDARD
22 A CHAU OPTIC 23 LÊ LỢI ST. STANDARD
23 TIEN DUY LEATHER SUEDE  55 LÊ LỢI ST. STANDARD
24 NGUYET THU CLOTH SHOP  140 TRẦN PHÚ ST. STANDARD
25 HONG MINH CLOTH SHOP  126 TRẦN PHÚ ST. STANDARD
26 VIÊN DƯƠNG OPTIC  116 TRẦN PHÚ ST. STANDARD
27 KHANH HUNG CLOTH SHOP  105 TRẦN PHÚ ST. STANDARD
28 LƯU NIỆM LỤA TƠ TẰM NGỌC UYÊN  92 LÊ LỢI ST. STANDARD
29 BA RI CLOTH SHOP  30 LÊ LỢI ST. STANDARD
30 CLOTH SHOP 36 36 LÊ LỢI ST. STANDARD
31 CLOTH SHOP 93 93 NGUYỄN THÁI HỌC ST. STANDARD
32 VŨ ÁNH MINIMART 129 LÊ HỒNG PHONG ST. STANDARD
33 SESAN CLOTH SHOP 68 TRẦN HƯNG ĐẠO ST. STANDARD
34 CHIC CLOTH SHOP  698 HAI BÀ TRƯNG ST. STANDARD
35 PHƯƠNG CLOTH SHOP  4A TRƯƠNG MINH LƯỢNG ST. STANDARD
36 PHƯƠNG II CLOTH SHOP  309 NGUYỄN DUY HIỆU ST. STANDARD
37 TÚ HƯƠNG MINIMART 104 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ST. STANDARD
38 BÍCH THỦY 24/24 MART  318 LÝ THƯỜNG KIỆT ST. STANDARD
39 AP MART 501 HAI BÀ TRƯNG ST. STANDARD
40 AMART CONVENIENCE 552 HAI BÀ TRƯNG ST. STANDARD
41 MINI MART 4U 102 BÀ TRIỆU ST. STANDARD
42 MINI MART HỮU ANH 254 LÝ THƯỜNG KIỆT ST. STANDARD
43 AMART CONVENIENCE 27 CỬA ĐẠI ST. STANDARD
 
RESTAURANT
No. TRADE NAME ADDRESS CLASSFIED
1 TAM TAM CAFÉ  110 NGUYỄN THÁI HỌC ST. CLASS III
2 TAM TAM JARDIN 121 TRẦN PHÚ ST. CLASS III
3 FUSION CAFÉ  35 NGUYỄN PHÚC CHU ST. CLASS III
4 FAMILY RESTAURANT 108 NGUYỄN THÁI HỌC ST. CLASS III
5 LANTERN TOWN RESTAURANT 49 NGUYỄN THÁI HỌC ST. CLASS III
6 SPORTS RESTAURANT 61 PHAN PHAN CHÂU  TRINH ST. CLASS III
7 TRUNG NGUYEN COFFEE  84 TRẦN  HƯNG ĐẠO ST. CLASS III
8 ENJOY RESTAURANT 13 NGUYỄN PHÚC CHU ST. STANDARD
9 FAIFOO RESTAURANT 104  TRẦN PHÚ ST. STANDARD
10 BANANA LEAF CAFÉ  RESTAURANT 88 BẠCH ĐẰNG ST. STANDARD
11 BEFORE N NOW RESTAURANT 51 LÊ LỢI ST. STANDARD
12 THƯ QUÁN CAFÉ 10 B TRẦN HƯNG ĐẠO ST. STANDARD
13 LITTLE HÀ NỘI RESTAURANT 03 NGUYỄN PHÚC CHU ST. STANDARD
14 MISS LY RESTAURANT 22 NGUYỄN HUỆ ST. STANDARD
15 THE LITTLE MENU RESTAURANT 12 LÊ LỢI ST. STANDARD
16 TREAT CAFÉ 158 TRẦN PHÚ ST. STANDARD
17 PHÚC LÂM VIÊN COFFEE SHOP TÔN ĐỨC THẮNG ST. STANDARD
18 CAFÉ ZOOM 134 TRẦN CAO VÂN ST. STANDARD
19 BAMBOO RESTAURANT 88 BÀ TRIỆU ST. STANDARD
20 YELLOW FLOWER RIVERSIDE RESTAURANT 55 NGUYỄN THỊ MINH KHAI ST. STANDARD
21 VƯỜN HOÀNG RESTAURANT PHAN BỘI CHÂU ST.  STANDARD
22 TRANG GIA VIÊN COFFEE SHOP 152 NGUYỄN DUY HIỆU ST. STANDARD
23 WINDOW COFFEE SHOP 202 NGUYỄN DUY HIỆU ST. STANDARD
24  HOÀNG THU COFFEE SHOP 481 HAI BÀ TRƯNG ST. STANDARD
25 ART CAFÉ GIDIMO 113 BÀ TRIỆU ST. STANDARD

 

  Reader Comments

Security Code