//

The list of “civilized places of business - 2013”

Tuesday - 24/12/2013 10:38

I. Shops 

 

No. Name Address Classification No. of star
1 Hương Xuân clothes shop 8 Lê Lợi st. average 0
2 Phước Hưng clothes shop 23 Trần Phú st. average 0
3 Nhung clothes shop 661 Hai Bà Trưng st. average 0
4 Âu Lac Art Wood 152 Trần Phú st. average 0
5 Minh Anh clothes shop 659 Hai Bà Trưng st. average 0
6 Ngân Hà clothes shop 37 Trần Phú st. average 0
7 4U mini mart 102 Bà Triệu st. average 0
8 Nam Nữ clothes shop 17 Trần Hưng Đạo st. average 0
9 An Phước mini mart 501 Hai Bà Trưng st. average 0
10 Bảo Ly Silver Shop 335 Nguyễn Duy Hiệu st. average 0
11 Bích Thủy mini mart 318 Lý Thường Kiệt st. average 0
12 Nga Toàn mini mart 78 Đinh Tiên Hoàng st. average 0
13 Tân Phú Giáo Co., Ltd 145 Trần Phú st. average 0
14 Phương Nam Co., Ltd 06 Nguyễn Thị Minh Khai st. average 0
15 Hưng Thái Co., Ltd 100 Trần Phú st. average 0
16  Amart- Everyday convenience
(Đại Thuận Co., Ltd)
552 Hai Bà Trưng st. average 0
17  Amart- Everyday convenience
(Đại Thuận Co., Ltd)
27 Cửa Đại st. average 0
18 Yaly Couture 358 Nguyễn Duy Hiệu st. very good 02
19 Be Be clothes shop 09 Hoàng Diệu st. good 01

 
II. Restaurant, café 

 

 

No. Name Address Classification No. of star
1 Citronella restaurant
(Thành Đạt Corp.)
Nguyễn Thị Minh Khai st. average 0
2 Banana Leaf restaurant 88 Bạch Đằng st. average 0
3 Faifoo restaurant 104 Trần Phú average 0
4 Thiện Trung restaurant
(Thiện Trung Co., Ltd)
84 Trần Hưng Đạo st. average 0
5 Hơn restaurant Biển Cửa Đại average 0
6 Enjoy Hội An restaurant 13 Nguyễn Phúc Chu st. average 0
7 Vọng Phố coffee shop 105/3
Nguyễn Thị Minh Khai st.
average 0
8 Nghĩa restaurant Biển Cửa Đại average 0
9  Trường An Thịnh seafood restaurant 27 Nguyễn Phúc Chu st. average 0
10 Mango and Guava restaurant 07 Nguyễn Hoàng st. average 0
11 Before and Now café 51 Lê Lợi st. average 0
12 Fullmoon restaurant 101 Cửa Đại st. very good 02
13 Family restaurant
(Kim Bồng Co., Ltd)
108 Nguyễn Thái Học st. good 01
 14 Lantern Town restaurant 49 Nguyễn Thái Học st. good 01
15 Đào Tiên River Restaurant
(Đào Tiên Co., Ltd)
19/4 Phan Bội Châu st. good 01
16 Fusion Lounge Hội An restaurant
(559- Fusion Lounge Hội An Co., Ltd)
35 Nguyễn Phúc Chu st. good 01
17 Ngọc Tuyết restaurant 43 Trần Hưng Đạo st. good 01
18 Tam Tam restaurant 110 Nguyễn Thái Học st. good 01
19 Tam Tam Jardin restaurant 121 Trần Phú st. good 01
20 The Island café Đồng Hiệp, An Hội good 01
21 Ca Va restaurant 53 Nguyễn Phúc Chu st. good 01

 

     

 

THE LIST OF “CIVILIZED PLACES OF BUSINESS, HỘI AN MARKET – 2013

I. Spice stands: 43  

 

No. Name Address Classification No. of star
1 Trần Thị Hoa F 159 excellent 03
2 Nguyễn Thị Thiền F012 very good 02
3 Nguyễn Thị Phụng F035 very good 02
4 Nguyễn Thị Lệ Chi F036 very good 02
5 Trương Thị Mười F037 very good 02
6 Lê Thị Mỹ F038 very good 02
7 Lưu Thị Hoàng Anh F066 very good 02
8 Nguyễn Thị Hà F067 very good 02
9 Lê Thị Trinh F068 very good 02
10 Huỳnh Thị Bê F069 very good 02
11 Trương Thị Ái Khuê F103 very good 02
12 Trần Thị Nga F105 very good 02
13 Đặng Thị Chi F120 very good 02
14 Phan Thị Hà F122 very good 02
15 Lý Thị Kim Thúy F123 very good 02
16 Nguyễn Thị Lệ Thúy F124 very good 02
17 Bùi Thị Hoa F166 very good 02
18 Nguyễn Thị Hoàng F040 very good 02
19 Võ Thị Ruộng F057 very good 02
20 Hồ Thị Thùy Hoa F100 very good 02
21 Nguyễn Thị Lệ Huyền F161 very good 02
22 Lê Thị Thanh Nhân F162 very good 02
23 Trần Thị Thanh F163 very good 02
24 Lê Thị Nho Nhiều F125 very good 02
25 Phạm Thị Thứ F126 very good 02
26 Văn Thị Cúc F127 very good 02
27 Sử Ái Châu F129 very good 02
28 Lý Kim Lệ F130 very good 02
29 Nguyễn Thị Kim Lan F165 very good 02
30 Nguyễn Thị Tuý Anh E 101 very good 02
31 Trần Thị Lứa F 121 very good 02
32 Đỗ Thị Hồng F 131 very good 02
33 Nguyễn Thị Chín F 164 very good 02
34 La Phương Anh F 168 very good 02
35 Trần Thị Châu F010 very good 02
36 Trương Thị Ánh Vân F011 very good 02
37 Nguyễn Thị Thu Nga F 094 very good 02
38 Hồ Thị Hà Phương F 095 very good 02
39 Trương Thị Mãng F064 very good 02
40 Trần Thị Xuân F160 very good 02
41 Nguyễn Thị Thu Ba F 161 good 01
42 Nguyễn Thị Bích Ngọc F128 good 01
43 Nguyễn Thị Khiêm F039 good 01

 
II. Food stands: 22 

 

 

No. Name Address Classification No. of star
1 Phan thị Xuân E047 excellent 03
2 Nguyễn Thị Lan E012 very good 02
3 Nguyễn Thị Thu Hà E035 very good 02
4 Trần Thị Qưới E014 very good 02
5 Võ Thị Kiều E 081 very good 02
6 Khưu Thị Kim Ngọc E078 very good 02
7 Dương Thị Hoa E051 very good 02
8 Lê Thị Bảy E 015 very good 02
9 Võ Thị Khai E030 very good 02
10 Nguyễn Thị Liễu E010 very good 02
11 Nguyễn Thị Hòa E046 very good 02
12 Phạm Thị Cúc E009 very good 02
13 Nguyễn Thị Liên E026 very good 02
14 Đổ Thị Hân E029 very good 02
15 Trương Thị Khánh Ninh E 013 very good 02
16 Phạm Thị Chanh E027 very good 02
17 Nguyễ Thị Hương E031 very good 02
18 Nguyễn Thị Hoàng E055 very good 02
19 Nguyễn Thị Liệt E017 very good 02
20 Lê Thị Gái E050 very good 02
21 Phạm Thị Chiến E034 very good 02
22 Nguyễn Thị Ly E080 very good 02

  
III. Beverage stands: 06  

 

 

No. Name Address Classification No. of star
1 Nguyễn Thị Thanh Thu E028 very good 02
2 Đổ Hà Thanh Thanh E 011 very good 02
3 Trần Thị Bích Thủy E032 very good 02
4 Trần Thị Mai E048 very good 02
5 Trương Thị Tuyết Mỹ E070B very good 02
6 Trương Thị Tuyết Anh E070A very good 02

  
IV. Candies stands

 

 

No. Name Address Classification No. of  star
1 Lê Thị Thông C 018 excellent 03
2 Hứa Thị Đạt C021 very good 02
3 Nguyễn Thị Huệ C020 very good 02
4 Lê Thị Năm C023 very good 02
5 Trương Thị Minh C016 very good 02
6 Đinh Thị Xuân C 017 very good 02
7 Nguyễn Thị Lạo C019 very good 02
8 Diệp Đình Phước C022 very good 02

 

Source:  Chamber of Commerce and Tourism, Hội An city

 
 


 

  Reader Comments

Security Code