/

Trang chính » Đài tiếng nói Việt Nam (VOV)

Thành phố Hội An kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

Chủ đề: Đài tiếng nói Việt Nam (VOV)      Đăng vào: Thứ ba, 31/03/2015
Cùng với các địa phương khác của tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc và thành phố Hội An tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng trong sáng 28/3.

Dàn hợp xướng Mỹ sẽ biểu diễn tại Việt Nam

Chủ đề: Đài tiếng nói Việt Nam (VOV)      Đăng vào: Thứ năm, 12/03/2015
52 thành viên dàn hợp xướng trường Phillips Exeter Academy (Mỹ) sẽ biểu diễn tại 4 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Huế, Hội An và TP.HCM.