/

Trang chính » Báo Tiền phong

Hàng trăm nhà khoa học bàn cách cứu Chùa Cầu Hội An

Chủ đề: Báo Tiền phong      Đăng vào: Thứ ba, 16/08/2016
Đã trải qua 7 lần tu bổ, nhưng hiện Di sản văn hóa Chùa Cầu đang đứng trước nguy cơ xuống cấp trầm trọng khi mố cầu, trụ bị nứt, nhiều cột vì kèo có dấu hiệu hư hỏng, mục rỗng.