/

Trang chính » Tổ quốc (Báo điện tử Bộ VHTT&DL

Hội An điều chỉnh thời gian hoạt động của phố đi bộ

Chủ đề: Tổ quốc (Báo điện tử Bộ VHTT&DL      Đăng vào: Thứ bảy, 14/05/2016
Từ ngày 15/5, thành phố Hội An sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” trong khu phố cổ.