/

Trang chính » Báo Doanh nhân Sài Gòn

6 điểm đến nổi bật của Việt Nam 2014

Chủ đề: Báo Doanh nhân Sài Gòn      Đăng vào: Chủ nhật, 11/01/2015
Năm 2014, kinh tế nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, cả trong và ngoài nước.