//

Xích lô chở khách "VIP"

Xích lô chở khách "VIP"

 07:44 26/05/2011

Vòng quanh phố cổ, dõi theo những vòng xe lăn bánh của những chiếc xích lô du lịch, chúng tôi thật sự ấn tượng với loại hình dịch vụ này ở thành phố (TP) Hội An (Quảng Nam).