//

4352 IMG 3423

Bài chòi đầu năm, một nét văn hoá độc đáo xứ Quảng

 15:18 30/01/2020

Hội bài chòi được khai mạc từ sáng Mồng Một Tết, làng trên, xóm dưới trong những bộ trang phục đẹp nhất nô nức đến chơi bài chòi đầu năm tìm sự may mắn.