/

Trang chính » Báo Thanh Niên

UNESCO công nhận Bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

Đăng vào: Thứ sáu, 08/12/2017
bai choi whew
Bài chòi là loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học, với 2 hình thức chính: chơi Bài chòi và trình diễn Bài chòi. Chơi Bài chòi liên quan đến một trò chơi thẻ bài trong chòi tre vào Tết Nguyên đán. Trình diễn Bài chòi là một hình thức sinh hoạt văn hóa và giải trí trong cộng đồng làng xã. Người trình diễn và gia đình họ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hình thức thực hành bằng cách giảng dạy các bài bản, kỹ năng ca hát, kỹ thuật trình diễn và phương pháp làm thẻ bài cho các thế hệ trẻ.
Theo Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi Trung bộ VN đáp ứng nhiều tiêu chí để đăng ký vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thứ nhất, nghệ thuật Bài chòi là một hoạt động văn hóa quan trọng trong cộng đồng làng xã, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng. Thứ hai, việc ghi danh nghệ thuật Bài chòi khuyến khích đối thoại giữa các cộng đồng, các nhóm người và cá nhân; tạo cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người thực hành, qua đó làm phong phú kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thực hành các hình thức nghệ thuật.
Thứ ba, di sản được bảo vệ ở các cộng đồng, các nhóm người và các câu lạc bộ với sự hỗ trợ của chính phủ. Thứ tư, cộng đồng tích cực đóng góp ý tưởng cho việc sưu tầm và tư liệu hóa di sản, điền vào các mẫu kiểm kê và tham gia vào tất cả các công đoạn chuẩn bị hồ sơ đề cử. Thứ năm, di sản này được Bộ VH-TT-DL VN đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong giai đoạn 2014 - 2016. Các tỉnh có di sản cũng kiểm kê di sản. Học viện Âm nhạc quốc gia VN quản lý cơ sở dữ liệu về nghệ thuật Bài chòi và cập nhật hằng năm.
Sáng 8.12, hồ sơ Nghệ thuật Hát xoan Phú Thọ được UNESCO xem xét để đưa ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.