//

Ngõ nhỏ neo hồn du khách

Ngõ nhỏ neo hồn du khách

 08:17 26/08/2014

Lần đầu đến Hội An, mưa to xối xả, mình quay sang trách thằng bạn nối khố, lượn mãi phố cổ Hà Nội rồi, giờ lại dẫn đến đây. Thằng bạn không nói chi, lẳng lặng mở ô.