//

Phát hiện nhiều văn bia cổ tại Hội An

Phát hiện nhiều văn bia cổ tại Hội An

 08:33 22/10/2012

Ngày 19-10, Ông Trần Văn An - Phó GĐ Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An cho biết: Trung tâm đã phát hiện và in rập 274 văn bia trên địa bàn.