//

Hương vị, âm thanh và sắc màu Hội An

Hương vị, âm thanh và sắc màu Hội An

 13:59 12/08/2013

Hội An có đủ sắc màu, âm thanh, hương và vị. Đêm Hội An đêm nào cũng là đêm hội. Không phải chỉ là những đêm có lễ hội, mà đêm này qua đêm kia, đêm nào cũng đều mang không khí hội hè.