//

Tăng thời gian "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ"

Tăng thời gian "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ"

 08:19 02/02/2012

Căn cứ Công văn số 119/UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của UBND thành phố Hội An về việc thống nhất tăng thời gian thực hiện đề án "Phố giành cho người đi bộ và xe không động cơ" tại Khu phố cổ Hội An, từ 5 ngày lên 6 ngày/tuần vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 và 7 đêm trong tuần.