//

MUCTIEUDULICH42201

Đôi điều về mục tiêu tăng trưởng du lịch Hội An

 08:22 07/02/2020

Đôi điều tản mạn nhân dịp đầu năm mới, nghĩ về mục tiêu đề ra của du lịch Hội An trong năm 2020, thử bàn luận đôi điều từ thực tiễn và ý kiến của các nhà quản lý.