//

Một nét Phù Tang nơi phố Hội

Một nét Phù Tang nơi phố Hội

 08:12 19/04/2012

Chĩnh chiện bắc qua con lạch nhỏ nối với sông Hoài hơn bốn thế kỷ, chùa Cầu – kiến trúc độc đáo mang dáng dấp văn hóa xứ Phù Tang (Nhật Bản) từ lâu trở thành linh hồn của phố cổ Hội An.