//

Lễ vía bà Thiên Hậu

Lễ vía bà Thiên Hậu

 15:31 10/06/2011

Lễ do cộng đồng Hoa kiều sinh sống ở Hội An tổ chức tại Hội quán Phúc Kiến và hội quán Ngũ Bang (Hội An) vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm, để tưởng nhớ, suy tôn Bà Thiên Hậu