//

Lễ hội Làng Gốm Thanh Hà

Lễ hội Làng Gốm Thanh Hà

 14:34 10/06/2011

Vào ngày mồng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm, hàng trăm hộ dân làng gốm Thanh Hà, Hội An đều tập trung về miếu Nam Diêu thành kính giỗ tổ trong sự chứng kiến của đông đảo đại biểu Thành phố và khách du lịch thập phương.