//

Tổ chức dạy chữ Hán – Nôm miễn phí trong khu phố cổ Hội An

Tổ chức dạy chữ Hán – Nôm miễn phí trong khu phố cổ Hội An

 08:38 15/07/2011

Trong nhiều năm qua, vào đêm 14 âm lịch hàng tháng, thành phố Hội An đã tổ chức thành công các “Đêm phố cổ” với những hoạt động văn hóa – nghệ thuật- thể thao truyền thống, tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp đến với du khách trong nước và quốc tế.

Phát hiện hàng trăm tư liệu Hán - Nôm

Phát hiện hàng trăm tư liệu Hán - Nôm

 08:26 11/06/2011

Hàng trăm văn bản Hán Nôm gồm gia phả, khế ước, sắc phong, lưu ký và một số ảnh xưa vừa được Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phát hiện và lưu chụp bằng 625 file ảnh trong quá trình khảo sát di tích nhà thờ tộc Nguyễn Tường (phường Cẩm Phô, Hội An).