Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://hoianworldheritage.org.vn


Tạm dừng các hoạt động hướng dẫn tham quan nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012

Miễn vé tham quan tại Khu phố cổ và Làng gốm Thanh Hà, tạm dừng thực hiện đề án "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" và đề án "Mở rộng thời gian phục vụ khách tham quan Khu phố cổ vào ban đêm" nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012
Trung tâm VH - TT Hội An xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và di tích trong tuyến tham quan Khu phố cổ Hội An về việc tạm dừng hướng dẫn tham quan Khu phố cổ và Làng gốm Thanh Hà

                 Click xem: Thông báo