Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://hoianworldheritage.org.vn


Điều chỉnh giá vé tham quan Khu phố cổ Hội An

Căn cứ quyết định sồ 28/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc "Quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam"
Thực hiện đúng mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan tại Đô thị cổ Hội An là 20.000đ/người/công trình văn hóa đáp ứng bảo toàn giá trị nộp ngân sách, đảm bảo giá trị chi trả cho các di tích trong tuyến tham quan.


Click xem: Thông Báo