Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://hoianworldheritage.org.vn


Điều chỉnh giá dịch vụ tham quan làng Gốm Thanh Hà

Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 08 tháng năm 2012 của UNBD thành phố Hội An về việc "Điều chỉnh tăng giá dịch vụ tham quan làng gốm Thanh Hà"
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2012

                   Click xem Thông báo