//

TAPGAP143203

Hội An phát hành 22.000 tập gấp tuyên truyền phòng, trách dịch bệnh Covid-19

 21:26 16/03/2020

Chiều 13.3, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hội An đã phát hành 22.000 tập gấp tuyên truyền phòng, tránh dịch bệnh Covid-19.