/

Hội An, Viet Nam

Cập nhật lần cuối: 24/11/2017 04:00
Mưa
Mưa
22 °C
Có thể: 22 °C
N
7
Hướng gió:
Tây bắc 7 km/h
Áp lực: 1016 hPa
Tầm nhìn: 10.0 km
Chỉ số nhiệt: NA °C (NA °F)
Điểm sương: 18 °C (65 °F)
Độ ẩm: 76%
Lượng mưa: 1.73 in (44 mm)
Mặt trời mọc: 5:52 AM
Mặt trời lặng: 17:13 PM
Mặt trăng: 28% Nhìn thấy

Thời tiết các giờ tới

 • 05:00 24/11/2017

  21 °C (69 °F)
  Mưa
 • 06:00 24/11/2017

  21 °C (69 °F)
  Mưa
 • 07:00 24/11/2017

  21 °C (69 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 08:00 24/11/2017

  21 °C (69 °F)
  Mưa
 • 09:00 24/11/2017

  21 °C (69 °F)
  Mưa
 • 10:00 24/11/2017

  21 °C (69 °F)
  Mưa
 • 11:00 24/11/2017

  20 °C (68 °F)
  Mưa
 • 12:00 24/11/2017

  18 °C (64 °F)
  Mưa
 • 13:00 24/11/2017

  17 °C (63 °F)
  Mưa
 • 14:00 24/11/2017

  18 °C (64 °F)
  Mưa
 • 15:00 24/11/2017

  18 °C (64 °F)
  Mưa
 • 16:00 24/11/2017

  18 °C (64 °F)
  Mưa
 • 17:00 24/11/2017

  18 °C (64 °F)
  Mưa
 • 18:00 24/11/2017

  18 °C (64 °F)
  Mưa
 • 19:00 24/11/2017

  18 °C (65 °F)
  Mưa
 • 20:00 24/11/2017

  19 °C (66 °F)
  Mưa
 • 21:00 24/11/2017

  19 °C (67 °F)
  Mưa
 • 22:00 24/11/2017

  19 °C (67 °F)
  Mưa
 • 23:00 24/11/2017

  19 °C (67 °F)
  Mưa
 • 00:00 25/11/2017

  19 °C (67 °F)
  Mưa
 • 01:00 25/11/2017

  19 °C (67 °F)
  Mưa
 • 02:00 25/11/2017

  19 °C (67 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 03:00 25/11/2017

  19 °C (67 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 04:00 25/11/2017

  19 °C (66 °F)
  Mưa
 • 05:00 25/11/2017

  19 °C (66 °F)
  Mưa
 • 06:00 25/11/2017

  19 °C (66 °F)
  Mưa
 • 07:00 25/11/2017

  19 °C (66 °F)
  Mưa
 • 08:00 25/11/2017

  19 °C (66 °F)
  Mưa
 • 09:00 25/11/2017

  19 °C (66 °F)
  Mưa
 • 10:00 25/11/2017

  19 °C (66 °F)
  Mưa
 • 11:00 25/11/2017

  18 °C (65 °F)
  Mưa
 • 12:00 25/11/2017

  19 °C (66 °F)
  Mưa
 • 13:00 25/11/2017

  18 °C (65 °F)
  Mưa
 • 14:00 25/11/2017

  18 °C (65 °F)
  Mưa
 • 15:00 25/11/2017

  18 °C (65 °F)
  Mưa
 • 16:00 25/11/2017

  18 °C (65 °F)
  Mưa

Thời tiết 7 ngày tới

25/11/2017
Thứ 7
21| 23 °C
Mưa Ngày Thứ Bảy  100% Mưa
Mưa. Cao 23độ C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Thứ Bảy  100% Mưa
Mưa. Thấp 20độ C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
26/11/2017
Chủ Nhật
21| 24 °C
Mưa Ngày Chủ Nhật  100% Mưa
Mưa. Cao 23độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 25 mm. Kn ở địa phương có lượng mưa lớn.
Mưa Ðêm Chủ Nhật  100% Mưa
Mưa. Thấp 21độ C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
27/11/2017
Thứ 2
21| 24 °C
Mưa Ngày Thứ Hai  90% Mưa
Mưa. Cao 24độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Thứ Hai  90% Mưa
Mưa. Thấp 21độ C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
28/11/2017
Thứ 3
22| 27 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Ba  60% Mưa
Mưa rào. Cao 27độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Ba  60% Mưa
Mưa rào. Thấp 22độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
29/11/2017
Thứ 4
21| 28 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Tư  50% Mưa
Mưa rào. Cao 28độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Tư  50% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 21độ C. Gió TTB và có thể thay đổi.
30/11/2017
Thứ 5
21| 28 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Năm  50% Mưa
Mưa rào. Cao 28độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Năm  50% Mưa
Mưa rào vào ban đêm. Thấp 21độ C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
01/12/2017
Thứ 6
22| 26 °C
Mưa Ngày Thứ Sáu  70% Mưa
Mưa. Cao 26độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Mưa Ðêm Thứ Sáu  70% Mưa
Mưa. Thấp 22độ C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
02/12/2017
Thứ 7
22| 26 °C
Mưa Ngày Thứ Bảy  60% Mưa
Mưa. Cao 25độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Mưa Ðêm Thứ Bảy  60% Mưa
Mưa. Thấp 21độ C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
03/12/2017
Chủ Nhật
21| 26 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Chủ Nhật  50% Mưa
Mưa. Cao 26độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Có Thể Có Mưa Ðêm Chủ Nhật  50% Mưa
Mưa. Thấp 21độ C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.