/

Hội An, Viet Nam

Cập nhật lần cuối: 26/06/2017 20:00
Trời Ðẹp
Trời Ðẹp
27 °C
Có thể: 27 °C
N
4
Hướng gió:
Tây - Tây nam 4 km/h
Áp lực: 1009 hPa
Tầm nhìn: 20.0 km
Chỉ số nhiệt: NA °C (NA °F)
Điểm sương: 24 °C (75 °F)
Độ ẩm: 77%
Lượng mưa: 0.40 in (10 mm)
Mặt trời mọc: 5:19 AM
Mặt trời lặng: 18:20 PM
Mặt trăng: 12% Nhìn thấy

Thời tiết các giờ tới

 • 21:00 26/06/2017

  30 °C (86 °F)
  Hơi Có Mây
 • 22:00 26/06/2017

  32 °C (90 °F)
  Hơi Có Mây
 • 23:00 26/06/2017

  33 °C (92 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 00:00 27/06/2017

  33 °C (92 °F)
  Có Dông
 • 01:00 27/06/2017

  33 °C (92 °F)
  Có Dông
 • 02:00 27/06/2017

  33 °C (92 °F)
  Có Dông
 • 03:00 27/06/2017

  33 °C (91 °F)
  Có Dông
 • 04:00 27/06/2017

  29 °C (84 °F)
  Có Dông
 • 05:00 27/06/2017

  28 °C (82 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 06:00 27/06/2017

  27 °C (80 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 07:00 27/06/2017

  25 °C (77 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 08:00 27/06/2017

  24 °C (76 °F)
  Hơi Có Mây
 • 09:00 27/06/2017

  24 °C (75 °F)
  Hơi Có Mây
 • 10:00 27/06/2017

  23 °C (74 °F)
  Hơi Có Mây
 • 11:00 27/06/2017

  23 °C (73 °F)
  Hơi Có Mây
 • 12:00 27/06/2017

  22 °C (72 °F)
  Hơi Có Mây
 • 13:00 27/06/2017

  22 °C (71 °F)
  Hơi Có Mây
 • 14:00 27/06/2017

  21 °C (70 °F)
  Hơi Có Mây
 • 15:00 27/06/2017

  21 °C (70 °F)
  Hơi Có Mây
 • 16:00 27/06/2017

  21 °C (70 °F)
  Hơi Có Mây
 • 17:00 27/06/2017

  21 °C (70 °F)
  Hơi Có Mây
 • 18:00 27/06/2017

  21 °C (70 °F)
  Hơi Có Mây
 • 19:00 27/06/2017

  22 °C (72 °F)
  Hơi Có Mây
 • 20:00 27/06/2017

  24 °C (76 °F)
  Hơi Có Mây
 • 21:00 27/06/2017

  27 °C (80 °F)
  Hơi Có Mây
 • 22:00 27/06/2017

  28 °C (83 °F)
  Hơi Có Mây
 • 23:00 27/06/2017

  30 °C (86 °F)
  Có Dông
 • 00:00 28/06/2017

  30 °C (86 °F)
  Có Dông
 • 01:00 28/06/2017

  30 °C (86 °F)
  Có Dông
 • 02:00 28/06/2017

  29 °C (85 °F)
  Có Dông
 • 03:00 28/06/2017

  29 °C (84 °F)
  Có Dông
 • 04:00 28/06/2017

  28 °C (83 °F)
  Có Dông
 • 05:00 28/06/2017

  27 °C (81 °F)
  Có Dông
 • 06:00 28/06/2017

  26 °C (79 °F)
  Có Dông
 • 07:00 28/06/2017

  25 °C (77 °F)
  Có Dông
 • 08:00 28/06/2017

  24 °C (75 °F)
  Có Thể Có Dông

Thời tiết 7 ngày tới

28/06/2017
Thứ 4
20| 31 °C
Có Giông Ngày Thứ Tư  100% Mưa
Giông bão. Cao 30độ C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%.
Có Giông Ðêm Thứ Tư  100% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 20độ C. Gió TN và có thể thay đổi.
29/06/2017
Thứ 5
20| 30 °C
Có Giông Ngày Thứ Năm  100% Mưa
Giông bão. Cao 30độ C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%.
Có Giông Ðêm Thứ Năm  100% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 20độ C. Gió TTN và có thể thay đổi.
30/06/2017
Thứ 6
20| 31 °C
Có Giông Ngày Thứ Sáu  100% Mưa
Giông bão. Cao 31độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%.
Có Giông Ðêm Thứ Sáu  100% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 20độ C. Gió TTN và có thể thay đổi.
01/07/2017
Thứ 7
20| 31 °C
Có Giông Ngày Thứ Bảy  90% Mưa
Giông bão. Cao 31độ C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Có Giông Ðêm Thứ Bảy  90% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 20độ C. Gió TTN và có thể thay đổi.
02/07/2017
Chủ Nhật
21| 31 °C
Có Giông Ngày Chủ Nhật  80% Mưa
Giông bão. Cao 30độ C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Có Giông Ðêm Chủ Nhật  80% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 20độ C. Gió TTN và có thể thay đổi.
03/07/2017
Thứ 2
21| 31 °C
Có Thể Có Giông Ngày Thứ Hai  80% Mưa
Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 31độ C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Có Thể Có Giông Ðêm Thứ Hai  80% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 20độ C. Gió TTN và có thể thay đổi.
04/07/2017
Thứ 3
21| 31 °C
Có Giông Ngày Thứ Ba  80% Mưa
Giông bão. Cao 30độ C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Có Giông Ðêm Thứ Ba  80% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 20độ C. Gió TTN và có thể thay đổi.
05/07/2017
Thứ 4
21| 31 °C
Có Thể Có Giông Ngày Thứ Tư  80% Mưa
Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 30độ C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Có Thể Có Giông Ðêm Thứ Tư  80% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 21độ C. Gió TTN và có thể thay đổi.
06/07/2017
Thứ 5
20| 30 °C
Có Giông Ngày Thứ Năm  80% Mưa
Giông bão. Cao 30độ C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Có Giông Ðêm Thứ Năm  80% Mưa
Chủ yếu có mây. Thấp 20độ C. Gió TTN và có thể thay đổi.