//

700 FO

Tăng sức cạnh tranh du lịch

 22:24 01/04/2016

Du lịch Hội An đang đứng trước nhiều thách thức gay gắt. Phải thường xuyên nâng cao năng lực cạnh tranh mới đảm bảo sự phát triển bền vững.