Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://hoianworldheritage.org.vn


Điều chỉnh giá vé tham quan Khu phố cổ Hội An đối với du khách Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách Việt Nam; Căn cứ Thông báo số 209/TB-UBND của UBND thành phố Hội An ngày 29 tháng 5 năm 2013 về Nội dung phiên hội ý của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 27/5/2013; trong đó có nội dung “Thống nhất cho điều chỉnh giá vé tham quan dành cho người Việt Nam từ 60.000 đồng/vé/3 lượt công trình văn hóa lên 80.000 đồng/vé/4 lượt công trình văn hóa.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

Click xem: Thông báo