//

Cuộc thi sáng tác Thơ Haiku tiếng Việt

Cuộc thi sáng tác Thơ Haiku tiếng Việt

Cuộc thi sáng tác Thơ Haiku nhằm mục đích tạo cho đội ngũ làm công tác văn hoá, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tác có điều kiện thể hiện, giao lưu với nhau trong thể loại thơ truyền thống của Nhật Bản, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức và sáng tạo của công chúng và du khách trong những ngày hoạt động giao lưu văn hoá Hội An – Nhật Bản.

Điều chỉnh giá vé tham quan phố cổ Hội An

Điều chỉnh giá vé tham quan phố cổ Hội An

Kể từ ngày 01/06/2011 Trung Tâm Văn Hoá - Thể Thao thành phố Hội An sẽ phát hành vé tham quan đô thị cổ Hội An với mệnh giá như sau: