//

Giới thiệu một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

Thứ năm - 21/01/2016 14:19

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM

BAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ & HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Số:  307 /BXTĐT-HTDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày 15  tháng 7 năm 2015

V/v giới thiệu một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Ban XTĐT&HTDN

 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh công tác chăm lo hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Quảng Nam, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đã và đang triển khai một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp qua hệ thống internet, trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp vào ngày 05 hằng tháng và tiếp nhận luân chuyển hồ sơ, cấp các loại giấy phép liên quan đến thủ tục đầu tư, cụ thể như sau:

1.  Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 tại địa chỉ http:\\htdn.ipaquangnam.gov.vn.

Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp có các ưu điểm nổi bật sau:

- Tất cả các doanh nghiệp đều có thể đăng ký là thành viên của Cổng và được quyền tham gia đặt các câu hỏi liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh như quy trình, thủ tục, cơ chế  chính sách, quy định pháp luật…đến các Sở, ngành liên quan để được giải đáp. 24 giờ sau khi đăng ký, doanh nghiệp sẽ được cấp phép thành viên và hoàn toàn miễn phí.

- Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để trả lời nhanh chóng các câu hỏi của doanh nghiệp.

- Thời gian giải đáp tối đa không quá 5 ngày làm việc đối với những câu hỏi do 01 cơ quan trả lời, không quá 7 ngày làm việc đối với những câu hỏi có nhiều cơ quan tham gia trả lời.

Đây là công cụ thiết thực nhằm giúp giải đáp nhanh chóng và chính xác các câu hỏi của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như trong quá trình tìm hiểu đầu tư tại Quảng Nam, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp kính mời doanh nghiệp tham gia đăng ký thành viên Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tại địa chỉhttp://htdn.ipaquangnam.gov.vn(Thông tin hướng dẫn đăng ký thành viên được đăng tải chi tiết trên Cổng thông tin)

2.  Tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ ngày 5 hằng tháng

Vào ngày 05 hằng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp tại Trụ sở làm việc của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Được triển khai từ tháng 10/2014 đến nay, qua 08 lần tiếp định kỳ, lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp và giải quyết kiến nghị cho 36 doanh nghiệp tham dự. Sau mỗi buổi tiếp, UBND tỉnh đều ra thông báo kết luận để chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp kính thông báo để doanh nghiệp được biết và đăng ký tham dự.

3.  Thủ tục đầu tư “một cửa liên thông”

Thực hiện Quyết định 3766/QĐ-UBND ngày 4/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đã triển khai thực hiện Quy chế “một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bao gồm thực hiện tiếp nhận, luân chuyển 09 thủ tục: Thông báo thỏa thuận, giới thiệu địa điểm dự án; Đăng ký thành lập doanh nghiệp (thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án); Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Đăng ký/thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Góp ý thiết kế cơ sở; Giao đất, cho thuê đất; Cấp giấy phép xây dựng; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đến nay đã tổ chức tiếp nhận, luân chuyển 140 hồ sơ (đã giải quyết và trả kết quả 120 hồ sơ, đang thụ lý giải quyết 20 hồ sơ). Việc thực hiện Quy chế “một cửa liên thông” trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữ các cơ quan hành chính nhà nước đã giúp giải quyết nhanh chóng, thuận tiện các hồ sơ, thủ tục cho các nhà đầu tư.

Quý doanh nghiệp cần thêm thông tin về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên, vui lòng liên hệ địa chỉ bên dưới để được hướng dẫn chu đáo:

Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp - Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Địa chỉ: 596 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3815345 - Fax: 0510.3815111

Email: doithoai@ipaquangnam.gov.vn

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/cáo)

- Hiệp hội DN tỉnh (để biết);

- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT; HTDN.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

                           

(đã ký)

 Thiều Việt Dũng

Nguồn tin: htdn.ipaquangnam.gov.vn


 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn